Home
Filosofie
Diensten
China
Referenties
Profiel
Contact

Voorwaarden

Magium hanteert de algemene voorwaarden van ICT~Office. ICT~Office is de brancheorganisatie voor bedrijven actief in de IT-, Telecom-, Internet- en Officesector in Nederland.De voorwaarden bevatten de spelregels tussen leverancier en opdrachtgever bij het leveren van producten en het verrichten van diensten op het gebied van IT, telecommunicatie, internet en kantoortechnologie. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Afhankelijk van de dienstverlening zijn een of meerdere van de onderstaande modules van toepassing

0. Module Algemeen
1. Module Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling voor programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur
4. ASP, Software as a Service en Computerservice
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website
6. Webhosting
7. Detacheringsdiensten
8. Opleiding en trainingen
9. Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten
11. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken
12. Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
13. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
14. Toegang tot internet
15. Telecommunicatiediensten
16. Financiering en leasing van ICT


De voorwaarden kunnen u kosteloos worden toegezonden en kunnen hier gedownload worden.